Ustawienia
Wielowymiarowe


Ustawienia systemowe oparte o metodę ustawień Berta Hellingera

Garść informacji


"Metoda ustawień narodziła się z ponownego odkrycia tego, co od kilkudziesięciu lat określano jako system rodzinny. (...) Bert Hellinger (...) wykazał, że siła oddziaływania rodziny jest większa, niż zakładano wcześniej. System rodzinny sięga daleko poza tych, którzy są ze sobą w bezpośrednich interakcjach, i obejmuje nie tylko żyjących, ale też zmarłych, a niekiedy osoby niespokrewnione. To, co rzeczywiście działa w rodzinie, ma na ogół niewiele wspólnego z tym, co w rodzinie dzieje się na planie jawnym (...). Istotę systemu stanowią przede wszystkim powiązania nieświadome i ukryte. (...) Nieważne, czy z członkami rodziny utrzymuje się kontakt, czy żyje się samotnie, czy jest się młodym, czy u kresu życia - rodzina pozostaje przy nas i wpływa na nasz los.
Odkrycie tych faktów stało się możliwe dzięki niezwykłemu zjawisku, które można nazwać efektem reprezentacji. Polega ono na tym, że jeśli ktoś umówi się z inną osobą, że "będzie" ona przez chwilę jego, dajmy na to, ojcem, to sytuacja ta ukaże istotę jego prawdziwej relacji z ojcem. (...)

Zjawisko ukazywania faktów, a nie własnych fantazji, przez osoby odgrywające role zaobserwowano już wcześniej, jednak prawa systemowe zidentyfikował dopiero Bert Hellinger. Praca z reprezentantami pozowoliła mu odkryć dynamiki rządzące systemami rodzinnymi, a także wpływ rodziny na jednostkę. Niezależnie od tego czy ustawienia odbywały się w Niemczech, czy w Japonii, pewne układy, charakterystyczne odczucia i reakcje reprezentantów były takie same. Proponowane reprezentantom działania, takie jak pokłon, położenie się na podłodze, krok w tył czy do przodu oraz proste zdania, jak "Dziękuję" czy "To, co twoje, zostawiam przy tobie", przynosiły zawsze takie same efekty. Prawidłowości te zostały przez Hellingera wyodrębnione i zbiorczo określone jako porządki miłości (...).

Praca z ustawieniami umożliwia klientowi oraz jego systemowi rodzinnemu ponowne wejście na drogę tych porządków. Mimo, że są one przez nas nieświadomie pożądane, w realnym życiu nieraz się poza nie wykracza. Powstaje wtedy nieporządek i transgeneracyjne negatywne oddziaływanie między członkami rodziny. (...)


Wprowadzenie porządków systemowych umożliwia zostawienie tego, co nas obciążało, i otwarcie się na siłę płynącą od przodków, a tym samym na odzyskanie zdrowia, sprawności i zadowolenia z życia."


Był to cytat, z książki Damiana Janusa "Ustawienia Systemowe Berta Hellingera, Przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku.", którą gorąco polecam osobom poszukującym szczegółowych informacji na temat ustawień systemowych. Jest to rzetelnie napisane kompendium wiedzy na ten temat. Pozwoliłam sobie przytoczyć ten fragment, ponieważ autor książki świetnie ujął w swoim pierwszym rozdziale ogólny opis czym są ustawienia.

Wiedzące pole


Znów za Damianem Janusem:

"Przyzwyczajeni jesteśmy do wizji psychiki jako niezwykle podatnej na sugestie lub kierującej się przede wszystkim tym, co wynika z jej własnej historii. Ustawienia systemowe ukazują zjawisko przeciwne - zdolność człowieka do odczuwania stanów niezależnych, a nawet przeciwnych jego nastawieniu czy wiedzy. Za podstawę tego zjawiska przyjmujemy wiedzące pole, bowiem dzięki niemu zachodzą procesy, w wyniku których uzyskujemy te informacje.


W ustawieniach naszym zdaniem, które cały czas mamy "z tyłu głowy" jest - "Nie wiem dlaczego, ale czuję że...".


Kiedy ludzie wchodzą w reprezentacje i kierowani są właśnie tym zdaniem, okazuje się, że czują, widzą różne emocje i zdarzenia, wykonują konkretny krok w kierunku "do" lub "od" jakiejś osoby. Na podstawie tych ruchów, zachowań, informacji możemy zobaczyć, co dzieje się w systemie klienta, jak i, co wymaga przywrócenia prawidłowego porządku, przepływu miłości.


Ponieważ relacje reprezentantów oraz ich gesty, mowa ciała, często bardzo dokładnie odzwierciedlają zachowania osób, które reprezentują a ich nie znają ani o nich nie słyszeli, nie ma wątpliwości, że informacje płynące z pola są prawdziwe. Sami klienci często są zaskoczeni wiernością odwzorowania.


Dlaczego wielowymiarowe?


Nazwa ustawienia systemowe od początku wzbudzała we mnie pewną niechęć, ponieważ kojarzyła mi się z systemami informatycznymi. Co zresztą nie było tylko moim skojarzeniem, ponieważ kiedy rozmawiałam z kimś, kto nigdy o nich nie słyszał, to na początku był przekonany, że mówię o czymś związanym z komputerami. Ale jest to tylko jednen powód, dlaczego wolę używać sformuowania ustawienia wielowymiarowe.

Głębszym poziomem jest fakt, że ustawienia hellingerowskie działają w każdym aspekcie naszego życia. Wpływ systemu rodzinnego widzimy w naszych relacjach z innymi, w naszym zdrowiu, podejściu do życia, pracy, etc.

Ponadto w ustawieniach często pracujemy nie tylko na samym systemie rodzinnym. Często używamy takich abstraktów/idei jak miłość, śmierć, życie, los, dusza. Każdy z nich jest obecny w naszym życiu i nasza relacja z nimi przenika się zarówno z mechaniką systemu, z naszymi doświadczeniami z tego życia, jak i z poprzednich żyć. Czasami pole prowadzi nas do innego wcielenia, aby rozwiązać przyczynę naszego problemu.

Robiąc ustawienia często obserwowałam, że reprezentacje, choć z góry ustawione przenikają się i jedna reprezentacja pokazuje nam coś, co zarówno można odnieść do systemu rodzinnego, jak i do inkarnacji, a również do jeszcze innych wymiarów równoległych, które się wzajemnie przeplatają i wpływają na siebie.


Podsumowując


Ustawienia wielowymiarowe, które prowadzę, są ustawieniami systemowymi, gdzie głównie pracujemy na systemie rodzinnym, tak aby przywrócić porządki miłości. Pracując z wiedzącym polem zdajemy się na jego prowadzenie, informacje i odczucia, które do nas napływają na zasadzie "Nie wiem dlaczego, ale czuję, że...".


Właśnie z tego powodu przychodząc na ustawienia z tematem, należy pozostawić za drzwiami wszelkie domysły skąd jest przyczyna i jaki będzie wynik. Powiem więcej, z mojego doświadczenia zarówno prowadzącej, jak i uczestnika, w większości przypadków, kiedy ktoś ma konkretną wizję co się pokaże i jak będzie przebiegać ustawienie, dzieje się coś o 180 stopni innego. Również z tego powodu, że pracując w polu, które ma pełną wiedzę, a nie jak my wyrywkową, zdajemy się na to prowadzenie, dzięki czemu mogą się pojawić informacje dotyczące nie tylko naszego systemu rodzinnego, ale również naszych inkarnacji lub innych wymiarów, wszystko zależy od naszego planu duszy i z czym przyszliśmy. W ustawieniach i pracy z wiedzącym polem, nie ma miejsca na wymuszanie wyniku za wszelką cenę, ponieważ ustawienie nie będzie wtedy przyjęte ani przez system, ani przez klienta.

Na koniec, należy pamiętać, że przy tego typu pracy, zawsze to, co robimy, w myśl tego, że wszyscy jesteśmy jednym, że jesteśmy połączeni, pracujemy dla dobra ogółu. Dla dobra całego systemu rodzinnego, jak również szerzej, dla dobra wszystkich ludzi, istot, stworzeń, na które to ustawienie może mieć wpływ. Oczywiście pracujemy nad konkretnym tematem dla konkretnej osoby, jednak ponieważ tak jak pisałam wszystko się przenika, to pracujemy też dla wyższego dobra. Dzięki temu, również reprezentanci, którzy są wybierani nie przez przypadek do swoich ról, często równolegle mogą uporządkować jakiś fragment swoich spraw.

Kilka słów o mnie


Ponieważ w dzisiejszych czasach jesteśmy w dużej mierze wzrokowcami, na początek wrzucę kilka swoich zdjęć w różnych odsłonach, żeby każdy miał możliwość rozpoznania mnie później podczas spotkania, jak również żeby głos z telefonu lub strony pasował do twarzy.

Przechodząc już do kokretów - nazywam się Joanna Jarymowicz, urodziłam się w Warszawie w 1987 r. Skończyłam Geologię Morza na Uniwersytecie Gdańskim i na tym moja kariera oceanografa się zakończyła. Po studiach szukałam swojej ścieżki zahaczając m.in. o grafikę komputerową, obróbkę szkła metodą zwaną fusingiem i robienie z niego biżuterii jak i kilka innych. Jednak wszystkie te działania nie odwiodły mnie od nieuchronnego, czyli pójścia w kierunku pomagania ludziom. Pierwszy kurs w tym kierunku zrobiłam już na studiach - Kurs Terapii z Delfinami I st., który odbył się w Izraelu w Eilat. Następnie, już po studiach zaczęłam od różnych warsztatów z rozwoju osobistego, medytacji, tarota, numerologii itp. Tematyka ta interesowała mnie już od dziecka, ale jak to bywa, kobieta zmienną jest, i nie mogłam trzymać się tego kierunku od początku. Z drugiej strony dzięki tym właśnie poszukiwaniom, mam wrażenie, że zebrałam dużo doświadczeń, które ominęłyby mnie, a dzięki którym myślę, że jestem w stanie lepiej zrozumieć drugego człowieka i tym bardziej widzę, że nasze ścieżki życiowe potrafią być bardzo kręte, a i tak prowadzą do celu.


Z ustawieniami zetknęłam się po raz pierwszy na warsztatch Ewy Foley zaraz po studiach i pamiętam, że wywołały one we mnie efekt "Wow!". Później chodziłam na ustawienia grupowe oraz indywidualne, aż w styczniu 2021 r., około 10 lat później, zostałam zaproszona przez Dorotę Kraszewską-Skoczkowską do udziału w jej Akademii Ustawień Systemowych. Pierwotnie myślałam, że po prostu przejdę tam swój proces, jednak "im głębiej w las...". Tym sposobem kończąc Akademię wiedziałam już, że właśnie ustawienia są moją ścieżką na chwilę obecną i zrozumiałam dlaczego poznane wcześniej metody podobały mi się, ale nigdy mnie w pełni nie wciągnęły. Choć na pewno były one niezbędną drogą, abym była w miejscu, w którym jestem obecnie.


Ponadto na początku 2024 roku uzyskałam dyplom psychoterapeuty w Instytucie Psychologii Stosowanej. Zawód psychoterapeuty daje mi dodatkowe narzędzia i jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy ustawieniowej, dzięki czemu mogę jeszcze lepiej wspierać osoby, które przychodzą na ustawienia.


Jeśli trafimy na "swoją rzecz", czymkoliwek i w jakiejkolwiek dziedzinie by ona nie była, to wiemy i czujemy całym sobą, że "to jest to". Oczywiście możemy się wzbraniać, co i mnie nie ominęło, jednak samych siebie nie jesteśmy w stanie skutecznie oszukać.

Oferta

Ustawienia indywidualne

Ustawienia indywidualne są to spotkania 1 na 1. Główna część pracy odbywa się na figurkach. Oznacza to, że w reprezentację wcielane zostają przedmioty nieożywione jak figurki, lub dowolny zbiór rzeczy który obecnie uznamy za odpowiedni. Osoba, z którą pracuję sprawdza jakie ma odczucia jako kokretne osoby, które wstawione zostały do pola. Robiłam ustawienia na kasztanach, liściach, kamieniach, muszlach i wszystko to pięknie wpisywało się w pracę i często jeszcze uwydatniało znaczenie przekazu dla danego tamatu. Tego typu praca wymaga skupienia, dlatego przed spotkaniem dobrze jest być w miarę wyspanym i wypoczętym. 


Czasami jeśli widzę, że klientowi trudno jest w jakimś fragmencie ustawienia pójść dalej, robię "zoom" sytuacji i staję w rerezentacji razem z klientem, także klient skupia się na swoich odczuciach, a ja mogę mu przekazywać, co dzieje się u reprezentanta, z którym miał problem. Po rozwiązaniu danej sytuacji, wracamy do ustawienia z figurkami.


Czas trwania: około 3 godziny


Inwestycja: 350 zł


Jeśli podczas spotkania okaże się, że nie możemy przeprowadzić ustawienia indywidualnego, to koszt konsultacji wynosi między 150 a 200 zł. Kwota zależy od tego co osoba, z którą pracowałam uzna za stosowne.


Ustawienia grupowe

Do ustawień grupowych zbieram od kilku do kilkunastu osób. Jedna z osób jest głównym klientem dla którego jest robione ustawienie, pozostałe osoby to reprezentanci, którzy często przy okazji też korzystają i przerabiają swoje tematy, nawet jesli w pierwszej chwili wydaje im się to niemożliwe. Często dopiero po ustawieniu ktoś z reprezentantów mówi: "ojej, w sumie to ostatnio myślałam o tym, miałem z tym problem, itp.". 


W ustawieniach grupowych często używamy rekwizytów, które pomagają nam np.oddać jakieś emocje lub programy osobom, do których tak naprawdę należą.


Choć na spotkaniach skupiamy się głównie na pracy, to można, jeśli jest taka potrzeba, coś przekąsić, napić się, wyjść do toalety etc. Zakładam, że nic nie dzieje się przypadkiem i nawet jeśli ktoś się spóźni, to zwykle pojawia się dokładnie w tym momencie, w którym ma się pojawić.


Czas trwania dla 1 osoby: około 2-3 godziny


Inwestycja:

  • 50 zł - spotkanie otwarte około 3h; (od wrześnie 2024 r. 80 zł)
  • 120 zł - reprezentant/obserwator podczas wrsztatu jednodniowego;
  • 230 zł - reprezentant/obserwator podczas wrsztatu dwudniowego;
  • 460 zł - ustawienie własne podczas warsztatu jednodniowego;
  • 550 zł - ustawienie własne podczas warsztatu dwudniowego.


Ustawienia - otwarte spotkania

  • Każdy 2-gi wtorek miesiąca 11:00 - 14:00
  • Inwestycja: 50 zł (od września 80 zł)

 

W każdy drugi wtorek miesiąca jestem dla Was w sali Białej nr 17 w Naturalnym Centrum Zdrowia przy ul. Grażyny 15 w Warszawie. Nie musisz się zapisywać, choć przyznam, że sms lub mail są mile widziane.

Wszyscy płacą 50 zł, a o tym kto będzie miał ustawienie zadecyduje pole.

Możesz przyjść z intencją ustawienia (nie ma gwarancji), z chęcią reprezentacji, a możesz też po prostu być obserwatorem, jeśli czujesz, że z byciem w reprezentacji chcesz poczekać.

Jeśli będzie tylko kilka osób, to też dobrze, zajęcia też się odbędą. Będziemy wtedy pracowali z polem z częstymi zmianami reprezentacji, lub w krótszej formie, która daje odpowiedzi na pytania w bieżących sprawach. Jeśli przyjdzie jedna osoba, to też nie ma problemu, będzie praca indywidualna.


Zajęcia uznam za odwołane jeśli nikt nie przyjdzie do godziny 11:20.


Natomiast gdybym ja nie mogła przyjść z jakiegoś powodu, to informacja będzie tutaj, na stronie Naturalnego Centrum Zdrowia, na kanale Ustawień Wielowymiarowych w telegramie oraz poprzez Newsletter. Także przed spotkaniem polecam zajrzeć do jednego z wymienionych miejsc.


Jeśli masz w związku ze spotkaniami pytanie, zawsze możesz napisać do mnie sms-a (oddzwonię w pierwszej wolnej chwili) lub maila.


Serdecznie zapraszam!


W związku z tym, że planowe zajęcia od lipca będą jedynie raz w miesiącu, możliwe, że będę organizowała raz na jakiś czas dodatkowe terminy grup otwartych.

Terminy

Sesje indywidualne

Poniedziałek - Piątek

Zadzwoń, napisz sms lub maila i umów się na sesję indywidualną od wtorku do piątku w godzinach 11:00 - 18:00.


Otwarte spotkania

Wtorki 11:00-14:00

Raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca zapraszam na spotkania otwarte z ustawieniami w godzinach 11:00 - 14:00.


Warsztaty w weekend

Jeden lub dwa dni

Serdecznie zapraszam na całodzienną przygodę z wiedzącym polem. Spotkania trwają od 10:00 do około 18:00.Dopisz się do listy mailingowej,

aby być na bieżąco z nowymi terminami lub zmianami, czy odwołaniami zajęć.

Formularz kontaktowy

 
 
 
 
Jestem osobą pełnoletnią. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez witrynę Ustawienia Wielowymiarowe. Twoje dane pochodzące z tej korespondencji, będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami GDPR i będą użyte tylko i wyłącznie do nawiązania kontaktu w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
 
 

Lokalizacja

Pachnąca 81 lok. B,
02-790 Warszawa, Poland

Ustawienia indywidualne